Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công tác Tổ chức - Cán bộ

Bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường

Đăng ngày 31-10-2023 14:41
58 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Bảo, sinh ngày 10/9/1976, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường, kể từ ngày 01/11/2023.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH