Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin khen thưởng, kỷ luật, xử phạt

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đăng ngày 15-05-2021 14:54
19 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 15 tháng 4 năm 2021 UBND huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định Số 1384/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH