Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin khen thưởng, kỷ luật, xử phạt

Hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng năm 2023

Đăng ngày 14-11-2023 08:53
27 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Để tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 đảm bảo yêu cầu, kịp thời đúng quy định. Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện hướng dẫn các khối thi đua, các cơ quan đơn vị, địa phương triển khai thực hiện như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH