Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin khen thưởng, kỷ luật, xử phạt

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể đã có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm

Đăng ngày 30-10-2023 14:38
18 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 03 tập thể đã có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm trên địa bàn (Có danh sách kèm theo).

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH