Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công tác Tổ chức - Cán bộ

Quyết định Số: 1938/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ

Đăng ngày 28-05-2021 15:56
82 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Thương, sinh ngày 05/8/1982; Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm địa lý, Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế chính trị; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, công chức phòng Văn hóa - Thông tin giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH