Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Thông tin thuế, phí, lệ phí

NGHỊ QUYẾT 53/2017/NQ-HĐND SỬA ĐỔI MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

05-06-2020
NGHỊ QUYẾT 53/2017/NQ-HĐND SỬA ĐỔI MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Quyết định về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019

01-05-2020
Quyết định về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019

QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, MIỄN, GIẢM, THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

01-06-2019
QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, MIỄN, GIẢM, THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
Hương khê: Thu ngân sách năm 2018 đạt trên 70 tỷ đồng

Hương khê: Thu ngân sách năm 2018 đạt trên 70 tỷ đồng

29-01-2019
Năm 2018, thu ngân sách trên địa bàn huyện Hương khê đạt 70.754 triệu đồng tiền thuế và phí các loại, đạt 105,6% kế hoạch tỉnh giao và đạt 101,1% kế hoạch huyện giao. Trong đó nhiều sắc thuế đạt khá như: Lệ phí trước bạ 13.733 triệu đồng; thu khác tại xã 5.263 triệu đồng; Thuế ngoài quốc doanh...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH