Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Đề án 06

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Tổ Công tác và Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đăng ngày 13-07-2022 10:03
62 Lượt xem
Xem cỡ chữ

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Tổ Công tác và Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH