Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Hương Khê hoàn thành tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số tại các địa phương

Đăng ngày 28-09-2023 08:38
1197 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Xác định vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, thời gian qua, huyện Hương Khê đã tập trung các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH