Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ MTTQ và Các Đoàn thể

Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập ở huyện Hương Khê

Đăng ngày 28-02-2024 08:48
139 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng 28/2, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia chủ trì cuộc giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2018 – 2023” trên địa bàn huyện Hương Khê.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH