Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Đảng ủy Hà Linh tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025, thi hành điều lệ Đảng và Nghị quyết 33/TW

Đăng ngày 01-03-2024 14:12
285 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều 29/2, Đảng ủy xã Hà Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025; 15 năm thi hành điều lệ Đảng và 10 năm thực hiện Nghị quyết 33 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH