Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Quyết định

Về việc phê duyệt kết quả hỗ trợ thực hiện chính sách chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh

Đăng ngày 03-09-2020 06:00
7 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH