Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Văn phòng điều phối NTM tỉnh đỡ đầu thôn 7, xã Hương Lâm XD NTM

Đăng ngày 18-05-2022 09:16
280 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao và chấp thuận tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ các thôn, xã xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Hương Khê. Văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM tỉnh nhận đỡ đầu thôn 7, xã Hương Lâm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH