Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
VĂN BẢN HUYỆNSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số: /CV-VHTT 16/12/2021 Cuộc thi sáng tác ảnh và câu chuyện “Phụ nữ trước bão giông”
2 Số: 2557/UBND-NV 28/09/2021 V/v khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước năm 2021
3 Số: 2193/UBND-VP 22/09/2021 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 Số 32-KH/HU 16/05/2021 Kế hoạch Tham gia Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2021
LĨNH VỰC VĂN BẢN
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH