Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023

Đăng ngày 22-06-2022 14:48
898 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Căn cứ Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hương Khê, năm học 2022-2023; Thực hiện Kế hoạch số 86/UBND-KH ngày 17/6/2022 của UBND huyện về  tuyển dụng viên chức giáo dục, năm học 2022-2023, UBND huyện thông báo tuyển dụng viên chức giao dục huyện Hương Khê, năm học 2022-2023, như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH