Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Truyền thông giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đăng ngày 19-12-2022 10:50
165 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 18/12/2022, Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông Chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Bản Giàng II, xã Hương Vĩnh.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH