Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Đăng ngày 30-10-2021 12:15
342 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, nhất là đội ngũ hòa giải viên cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện. Chiều ngày 29/10, tại xã Hương Bình, UBND huyện phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên cơ sở.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH