Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Qui định của Trung ương, tỉnh huyện.

Đăng ngày 18-10-2022 07:13
263 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều ngày 17/10, BTV Huyện ủy Hương Khê tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Qui định của Trung ương, tỉnh huyện cho đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH