Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Phương ánSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 09 /ĐA-UBND 06/12/2019 Đề án sản xuất Vụ Xuân năm 2020
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH