Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Phụ nữ Hương Khê lan tỏa mô hình “Chi hội 5 không 3 sạch”

Đăng ngày 27-10-2021 16:01
238 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Những năm qua, Hội LHPN huyện Hương Khê đã triển khai nhiều phong trào thi đua, nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Trong đó, cuộc vận động xây dựng mô hình “Chi hội 5 không 3 sạch” đã được các cấp Hội triển khai đồng bộ, hiệu quả, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH