Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Ông Mai Thúc Đồng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Qũy Tín dụng Nhân dân thị trấn Hương Khê nhiệm kỳ 2020-2021

Đăng ngày 22-06-2020 09:59
817 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quĩ Tín dụng Nhân dân thị trấn Hương Khê vừa chức Đại hội thường niên, nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2021.Đại diện Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo huyện Hương Khê đến dự.

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH