Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

Một số quy định pháp luật có hiệu lực trong tháng 10 năm 2022

Đăng ngày 23-09-2022 14:12
578 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Tư pháp tổng hợp một số quy định pháp luật có hiệu lực trong tháng 10 năm 2022 như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH