Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Lịch công tác tháng

Chương trình công tác tháng 8-2022

01-08-2022
Chương trình công tác tháng 8-2022
 Bí thư Huyện ủy và Phó Chủ tịch huyện tiếp công dân tháng 7

Bí thư Huyện ủy và Phó Chủ tịch huyện tiếp công dân tháng 7

22-07-2022
Ngày 20/7, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Lê Ngọc Huấn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phan Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7, năm 2022. Tham dự có các phòng, ngành, đơn vị liên quan và lãnh đạo hai xã Phú Gia, Phú Phong.

Chương trình công tác tháng 7-2022

01-07-2022
Chương trình công tác tháng 7-2022

Chương trình công tác tháng 6-2022

01-06-2022
Chương trình công tác tháng 6-2022

Chương trình công tác tháng 5-2022

01-05-2022
Chương trình công tác tháng 4-2022

Chương trình công tác tháng 4-2022

01-04-2022
Chương trình công tác tháng 3-2022

Chương trình công tác tháng 3-2022

01-03-2022
Chương trình công tác tháng 3-2022

Chương trình công tác tháng 2-2022

07-02-2022
Chương trình công tác tháng 2-2022

Chương trình công tác tháng 1-2022

06-01-2022
Chương trình công tác tháng 1-2022

Chương trình công tác tháng 11 -2021

01-11-2021
Chương trình công tác tháng 11 -2021

Chương trình công tác tháng 10 -2021

04-10-2021
Chương trình công tác tháng 10 -2021

Chương trình công tác tháng 9 -2021

01-09-2021
Chương trình công tác tháng 9 -2021

Chương trình công tác tháng 8 -2021

02-08-2021
Chương trình công tác tháng 8 -2021

Chương trình công tác tháng 7 -2021

01-07-2021
Chương trình công tác tháng 7 -2021

Chương trình công tác tháng 6 -2021

01-06-2021
Chương trình công tác tháng 6 -2021

Chương trình công tác tháng 5 -2021

04-05-2021
Chương trình công tác tháng 4 -2021

Chương trình công tác tháng 4 -2021

01-04-2021
Chương trình công tác tháng 4-2021

Chương trình công tác tháng 3-2021

01-03-2021
Chương trình công tác tháng 2-2021

Chương trình công tác tháng 2-2021

01-02-2021
Chương trình công tác tháng 1-2021

Chương trình công tác tháng 1-2021

04-01-2021
Chương trình công tác tháng 1-2021
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH