Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin tuyên truyền - PBGDPL

Huyện Hương Khê hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật”

Đăng ngày 25-10-2021 14:03
1145 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 01/10/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 404/KH-STP về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp Luật”. Cuộc thi diễn ra trong vòng 15 ngày, từ 14h00 ngày 25/10/2021 đến 14h00 ngày 09/11/2021.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH