Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Hương Lâm phấn đấu thêm 3 tiêu chí và 1 khu dân cư kiểu mẫu vào cuối năm 2020

Đăng ngày 08-09-2020 08:08
190 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 6/9/2020, Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Hương Lâm chỉ đạo thôn 11 tổ chức lễ phát động toàn dân ra quân xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nhằm khơi dậy sức mạnh tổng hợp trong nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới ở xã vùng sâu còn nhiều khó khăn.

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH