Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền phòng chống Covid - 19

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 28-10-2021 18:31
164 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Căn cứ Văn bản số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn bản số 6993/UBND-VX1 ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ở cấp độ 2 - nguy cơ trung bình kể từ ngày 23/10/2021 cho đến khi có quy định mới như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH