Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Hội đồng nhân dân huyện

Tài liệu kỳ họp thứ 3 HĐND

29-11-2021
Tài liệu kỳ họp thứ 3 HĐND

Hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã quý III năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021

22-09-2021
Báo cáo Hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã quý III năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021

Điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động năm 2021 của HĐND huyện để chi trả trợ cấp mai táng phí cho thân nhân Đại biểu, nguyên Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 từ năm 2018-2019

21-09-2021
Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Quyết định Số: 02 /QĐ-TTHĐND Về việc điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động năm 2021 của HĐND huyện để chi trả trợ cấp mai táng phí cho thân nhân Đại biểu, nguyên Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 từ năm 2018-2019

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh, học viên, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

15-09-2021
Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Hội đồng Nhân dân huyện Hương Khê đã Ban hành Nghị quyết Số: 17/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích học sinh, học viên, giáo viên, nhân viên đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh và giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh, học viên đạt giải trên...

Nghị quyết Ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

15-09-2021
Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Hội đồng Nhân dân huyện Hương Khê đã Ban hành Nghị quyết Số: 16/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ sản xuất Nông nghiệp

Tài liệu kỳ hop thứ hai, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

25-08-2021
Tài liệu kỳ hop thứ hai, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

04-08-2021
Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kết quả hoạt động tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021

30-07-2021
Kết quả hoạt động tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021 Thường trực HĐND huyện

Phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện và Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28-07-2021
Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Quyết định Số: 01 /QĐ-TTHĐND Về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện và Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 9/4/2021

09-07-2021
Nghị quyết số 89/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2023

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NHẤT

30-06-2021
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NHẤT

Tài liệu kỳ hop thứ nhất, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

24-06-2021
Tài liệu kỳ họp thứ nhất_khoá XXI_nhiệm 2021-2026
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH