Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Hội đồng nhân dân huyện

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ họp thứ 14, khóa XVIII và các Nghị quyết của HĐND huyện, Kỳ họp thứ 15, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

14-08-2023
Thực hiện Văn bản số 4168/UBND-TH1 ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kỳ họp thứ 14, khóa XVIII; đồng thời, tập trung thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, Kỳ họp thứ 15, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, khóa XXI biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết về đầu tư công

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, khóa XXI biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết về đầu tư công

14-10-2022
Chiều 13/10, Thường trực HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) để giải quyết công việc phát sinh đột xuất do UBND huyện trình. Tới dự có bà Nguyễn Thị Nhuần, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Về kế hoạch bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022

01-03-2022
Nghị quyết Số: 31/NQ- HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Hương Khê, khóa XXI kỳ họp thứ 4 Về kế hoạch bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022
Quán triệt các Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM của HĐND tỉnh

Quán triệt các Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM của HĐND tỉnh

16-02-2022
Sáng 16/2/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt đồng chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông...

Nghị quyết Quy định một số chính sách về phát triển văn hóa, thông tin Giai đoạn 2022 - 2025

14-01-2022
Nghị quyết Số 27/NQ-HĐND Quy định một số chính sách về phát triển văn hóa, thông tin Giai đoạn 2022 - 2025

Nghị quyết Giám sát chuyên đề về “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch giai đoạn từ năm 2017 đến thời điểm giám sát” trên địa bàn huyện

11-01-2022
Nghị quyết Số: 32 /NQ-HĐND Giám sát chuyên đề về “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch giai đoạn từ năm 2017 đến thời điểm giám sát” trên địa bàn huyện

Nghị quyết Thông qua danh mục Quy hoạch sử dụng đất và dự kiến danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022 chưa được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Hương Khê

07-12-2021
Ngày 30 tháng 11 năm 2021, HĐND huyện Hương Khê ban hành Nghị quyết Số: 20/NQ-HĐND về Thông qua danh mục Quy hoạch sử dụng đất và dự kiến danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022 chưa được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện...

Tài liệu kỳ họp thứ 3 HĐND

29-11-2021
Tài liệu kỳ họp thứ 3 HĐND

Hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã quý III năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021

22-09-2021
Báo cáo Hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã quý III năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021

Điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động năm 2021 của HĐND huyện để chi trả trợ cấp mai táng phí cho thân nhân Đại biểu, nguyên Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 từ năm 2018-2019

21-09-2021
Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Quyết định Số: 02 /QĐ-TTHĐND Về việc điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động năm 2021 của HĐND huyện để chi trả trợ cấp mai táng phí cho thân nhân Đại biểu, nguyên Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 từ năm 2018-2019

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh, học viên, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

15-09-2021
Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Hội đồng Nhân dân huyện Hương Khê đã Ban hành Nghị quyết Số: 17/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích học sinh, học viên, giáo viên, nhân viên đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh và giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh, học viên đạt giải trên...

Nghị quyết Ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

15-09-2021
Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Hội đồng Nhân dân huyện Hương Khê đã Ban hành Nghị quyết Số: 16/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ sản xuất Nông nghiệp

Tài liệu kỳ hop thứ hai, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

25-08-2021
Tài liệu kỳ hop thứ hai, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

04-08-2021
Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kết quả hoạt động tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021

30-07-2021
Kết quả hoạt động tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021 Thường trực HĐND huyện

Phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện và Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28-07-2021
Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Quyết định Số: 01 /QĐ-TTHĐND Về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện và Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 9/4/2021

09-07-2021
Nghị quyết số 89/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2023

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NHẤT

30-06-2021
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NHẤT

Tài liệu kỳ hop thứ nhất, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

24-06-2021
Tài liệu kỳ họp thứ nhất_khoá XXI_nhiệm 2021-2026
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH