Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Góp ý - Lấy ý kiến

Lấy ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Lộc Yên - đường Hồ Chí Minh
Lĩnh vực

0

Thời gian diễn ra 26/07/2022 - 09/08/2022
Trạng thái Đang diễn ra
Nội dung

Ngày 26/7/2022, BBT Cổng Thông tin điện tử tỉnh nhận được Công văn số 630/BQLDAGT-QLDABT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh về việc đề nghị đăng tải nội dung tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Lộc Yên - đường Hồ Chí Minh (đoạn Km39+030 ÷ Km47+830). Thực hiện Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Lộc Yên - đường Hồ Chí Minh (đoạn Km39+030 ÷ Km47+830) để các tổ chức, cá nhân và người dân biết, tải về nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến. Thời gian lấy ý kiến 15 ngày: Kể từ ngày 26/7/2022 đến hết ngày 09/8/2022. Nội dung đóng góp ý kiến của quý tổ chức, cá nhân xin thể hiện bằng văn bản và gửi về BBT Cổng Thông tin điện tử tỉnh số 66, đường Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Điạ chỉ: Số 143, Đường Hà Huy Tập - Phường Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh.

Tài liệu đính kèm Tải về File 1
 • Thông tin người gửi
 • Họ và tên (Bắt buộc):
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề (Bắt buộc):
 • Chuyên mục:
 • Nội dung (Bắt buộc):
 • Tài liệu đính kèm:(chấp nhận file :.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx)
 • Mã xác nhận (Bắt buộc): reload capcha

[Trở về]