Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 09 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021

Đăng ngày 22-09-2021 08:47
70 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 09 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH