Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
CHUYỂN ĐỔI SỐ

Cẩm nang chuyển đổi số

09-11-2021
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

22-09-2021
Không cần trực tiếp đến cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có thể đăng ký hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến mọi lúc, mọi nơi trên máy tính có kết nối Internet và nhận kết quả qua bưu điện. Việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 phản ánh...
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh thống nhất ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh thống nhất ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số

20-09-2021
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh sẽ đưa lại những lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Hà Tĩnh ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp

Hà Tĩnh ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp

08-09-2021
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp tỉnh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

15-06-2021
Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Số 942/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng

Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng

26-01-2021
Ngày 25 tháng 1 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định Số 91/QĐ-BTTTT về việc Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng

Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

29-10-2020
Ngày 29 tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch Số 393/KH-UBND về việc Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

03-06-2020
Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Số 749/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH