Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Nông - Lâm nghiệp

Chủ tịch UBND huyện bổ cứu một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Đăng ngày 13-11-2021 21:40
1393 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 13/11, UBND huyện tổ chức hội nghị bổ cứu sản xuất vụ Đông năm 2021; triển khai một số nội dung liên quan Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND huyện về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2021; Chỉ đạo khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Công tác phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH