Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Cẩm nang Chuyển đổi số
Video hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Video hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử

14-03-2023
Video hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Cẩm nang chuyển đổi số được tái bản có chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung năm 2021

10-01-2023
Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền Thông tái bản có chỉnh sửa, cập nhật và bổ sung Cẩm nang chuyển đổi số

Cẩm nang chuyển đổi số

09-11-2021
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH