Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Cẩm nang Chuyển đổi số

Cẩm nang chuyển đổi số

09-11-2021
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH