Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền phòng chống Cvid - 19

Các cơ sở tôn giáo tại Hương Khê chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19

Đăng ngày 07-06-2021 16:47
844 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Để đảm bảo thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Hương Khê tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn bám sát địa bàn, nắm tình hình, tăng cường tuyên truyền, vận động các Linh mục, Chức sắc, giáo dân nghiêm túc chấp hành việc không tổ chức các hoạt động tôn giáo có tụ tập đông người theo đúng với Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 3448 của UBND tỉnh; văn bản số 1080 của Chủ tịch UBND huyện Hương Khê về thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian cao điểm đáp ứng tình huống khẩn cấp do có ca nhiểm Covid-19 trong cộng đồng.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH