Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Thường trực, các Ban HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng ngày 10-10-2022 10:52
112 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 10/10, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho Thường trực, các ban HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH