Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

42 lớp, trên 3.600 người tập huấn sản xuất vụ đông năm 2022

Đăng ngày 16-09-2022 14:27
185 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Để sản xuất các loại cây trồng và bảo vệ đàn gia súc, gia cầm trong vụ đông năm 2022, thời gian này Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi (TTUDKHKT&BVCTVN) huyện Hương Khê phối hợp với Ban Khuyến nông 21 xã, thị trấn; mở 42 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, chăm sóc cây trồng và phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong mùa đông.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH