Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Thị trấn Hương Khê

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Trần Trí Thảo Phó CT UBND xã Thị trấn Hương Khê 0912676872 Trantrithao.hk@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Kim Tình Chủ tịch UBND Thị trấn Thị trấn Hương Khê 0978147617 Nguyenkimtinh.hk@hatinh.gov.vn
3 Trần Đình Hải Phó Bí thư Thị trấn Hương Khê 0973135016 Trandinhhai.hk@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Anh Tuấn Bí thư Đảng ủy Thị trấn Hương Khê 0943676616 Nguyenanhtuan.hk@hatinh.gov.vn