Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Quyết đinh HĐND

Điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động năm 2021 của HĐND huyện để chi trả trợ cấp mai táng phí cho thân nhân Đại biểu, nguyên Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 từ năm 2018-2019

21-09-2021
Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Quyết định Số: 02 /QĐ-TTHĐND Về việc điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động năm 2021 của HĐND huyện để chi trả trợ cấp mai táng phí cho thân nhân Đại biểu, nguyên Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 từ năm 2018-2019

Phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện và Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28-07-2021
Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Quyết định Số: 01 /QĐ-TTHĐND Về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện và Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH