Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Cải cách hành chính

Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến toàn trình, một phần, sử dụng dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến

22-03-2024
Nhằm đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2024 và những năm tiếp theo. Đặc biệt là việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), thanh toán trực...
Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến toàn trình, qua dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến

Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến toàn trình, qua dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến

13-03-2024
Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử, kể từ ngày 01/7/2024, các tổ chức, cá nhân truy cập trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sử dụng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an (VNeID) cung cấp để đăng ký, đăng nhập thực hiện dịch vụ công...
Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến toàn trình qua dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến

Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến toàn trình qua dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến

13-03-2024
Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử, kể từ ngày 01/7/2024, các tổ chức, cá nhân truy cập trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sử dụng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an (VNeID) cung cấp để đăng ký, đăng nhập thực hiện dịch vụ công...

Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

26-02-2024
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn huyện Hương Khê năm 2024

19-01-2024
Kê hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn huyện Hương Khê năm 2024

Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

17-01-2024
Quyết định Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hương Khê năm 2024

12-01-2024
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hương Khê năm 2024

Cải cách hành chính năm 2023

24-11-2023
Thực hiện Văn bản số 366/SNV-CCHC&VTLT ngày 06/3/2023 của Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2023; UBND huyện Hương Khê báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2023 như sau:

Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

21-11-2023
Thực hiện Quyết định số 2932/QĐ-UBND, Quyết định số 2933/QĐUBND ngày 10/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp...

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tháng 11 năm 202

17-11-2023
Thực hiện Văn bản số 4091/UBND-NC2 ngày 07/08/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các VB liên quan, UBND huyện Hương Khê báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC tháng 11 năm 2023 như sau:

Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Hương Khê

16-11-2023
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Hương Khê

Phổ cập chữ ký số công cộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn huyện

07-11-2023
Để kịp thời triển khai phổ cập chữ ký số, trong đó lấy người dân làm trung tâm, hình thành công dân số và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của huyện; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
        Tập huấn chuyển đổi số cho thanh niên, DN, HTX trên địa bàn huyện

Tập huấn chuyển đổi số cho thanh niên, DN, HTX trên địa bàn huyện

23-10-2023
Sáng 23/10, UBND huyện phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ quản lý cơ sở, tổ chuyển đổi số cộng đồng, đoàn thanh niên, doanh nghiệp (DN) và hợp tác xã (HTX) trên địa bàn toàn huyện.
Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

12-10-2023
Sáng ngày 11/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Đồng chí Trần Quốc Bảo, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tại điểm cầu...

Kết quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra công tác cải cách hành chính

29-09-2023
Sở Nội vụ có Văn bản số 1606/SNV-CCHC&VTLT ngày 30/8/2023 về việc tăng cường công tác kiểm tra CCHC và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó giao các địa phương báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra CCHC năm 2023; Ủy ban nhân dân huyện...
Hương Khê hoàn thành tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số tại các địa phương

Hương Khê hoàn thành tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số tại các địa phương

28-09-2023
Xác định vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, thời gian qua, huyện Hương Khê đã tập trung các nhiệm vụ, giải...
Hương Liên đơn vị cuối cùng của huyện Hương Khê tổ chức Ngày hội chuyển đổi số

Hương Liên đơn vị cuối cùng của huyện Hương Khê tổ chức Ngày hội chuyển đổi số

17-09-2023
Sáng 17/9, xã Hương Liên phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tổ chức Ngày hội chuyển đổi số. Đây là đơn vị cuối cùng của huyện Hương Khê tổ chức Ngày hội chuyển đổi số năm 2023.
Phú Phong phấn đấu trên 95% người dân có điện thoại thông minh ứng dụng công nghệ số

Phú Phong phấn đấu trên 95% người dân có điện thoại thông minh ứng dụng công nghệ số

16-09-2023
Sáng 16/9, xã Phú Phong phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tổ chức Ngày hội chuyển đổi số. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Bảo, UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; đoàn công tác của BTV Huyện ủy chỉ đạo...

Cải cách hành chính Quý III năm 2023

15-09-2023
Thực hiện Văn bản số 366/SNV-CCHC&VTLT ngày 06/3/2023 của Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2023; UBND huyện Hương Khê báo cáo kết quả cải cách hành chính quý III năm 2023 như sau:
Nâng cao kỹ năng quản lý nhà nước về thông tin truyền thông, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng

Nâng cao kỹ năng quản lý nhà nước về thông tin truyền thông, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng

13-09-2023
Chiều ngày 12/9, Ủy ban nhân dân huyện, Huyện đoàn Hương Khê phối hợp với Trung tâm CNTT và Truyền thông (thuộc Sở Thông Tin và Truyền thông Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, kiến thức quản lý nhà nước về thông tin truyền thông và nghiệp vụ phát ngôn,...
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH