Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Ban Tổ chức

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Kim Tú Ủy viên BTV -Trưởng Ban KTXH Ban Tổ chức 0912938213 Nguyenkimtu.hk@htinh.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Hải Phó ban Ban Tổ chức 0915378689 Nguyenthanhhai.hk@hatinh.gov.vn
3 Hoàng Đức Dũng Phó ban Ban Tổ chức 0989800097 hoangducdung.hk@hatinh.gov.vn