Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin tuyên truyền - PBGDPL

XỬ LÝ VI PHẠM TRONG BẦU CỬ

Đăng ngày 17-05-2021 15:19
31 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Một số quy định về xử lý vi phạm trong công tác bầu cử:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH