Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Điền Mỹ

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Trọng Anh Phó CT UBND xã Xã Điền Mỹ 0973073282 Nguyentronganh.hk@hatinh.gov.vn
2 Trần Tiến Chương Chủ tịch UBND xã Xã Điền Mỹ 0332948045 Trantienchuong.hk@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Tiến Sỹ Phó Bí thư Xã Điền Mỹ 0383802288 Nguyentiensy.hk@hatinh.gov.vn
4 Hoàng Xuân Tần Bí thư Đảng ủy Xã Điền Mỹ 0985992995 Hoangxuantan.hk@hatinh.gov.vn