Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Phúc Trạch

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Trọng Vỹ Bí thư Đảng ủy Xã Phúc Trạch 0979962282 nguyentrongvy.hk@hatinh.gov.vn
2 Trần Quốc Khánh Chủ tịch UBND xã Xã Phúc Trạch 0979873254 tranquockhanh.hk@hatinh.gov.vn
3 Phạm Quang Ngọ Phó Bí thư Xã Phúc Trạch 0963097178 phamquangngo.hk@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Xuân Nghĩa Phó CT UBND xã Xã Phúc Trạch 0984640367 nguyenxuannghia.hk@hatinh.gov.vn
5 Phạm Thị Hạnh Phó CT UBND xã Xã Phúc Trạch 0987021548 phamthihanh.hk@hatinh.gov.vn