Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Phúc Đồng

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Tuấn Anh Phó CT UBND xã Xã Phúc Đồng 0963630068 Nguyentuananh.hk@hatinh.gov.vn
2 Võ Văn Lễ Chủ tịch UBND xã Xã Phúc Đồng 0986152234 Vovanle.hk@hatinh.gov.vn
3 Đặng Minh Chung Phó Bí thư Xã Phúc Đồng 0978475035 Dangminhchung.hk@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Văn Hùng Bí thư Đảng ủy Xã Phúc Đồng 0967848181 Nguyenvanhung.gov.vn