Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Phú Gia

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Văn Nhân Chủ tịch UBND xã Xã Phú Gia 0988903738 Nguyenvannhan.hk@hatinh.gov.vn
2 Lê Công Anh Bí thư Đảng ủy Xã Phú Gia 0988903297 Leconganh.hk@hatinh.gov.vn
3 Phan Đình Trọng Phó Bí thư Đảng ủy Xã Phú Gia 0912684869 Phandinhtrong.hk@hatinh.gov.vn
4 Phan Đình Long Chủ tịch UBND xã Xã Phú Gia 0986331082 Phandinhlong.hk@hatinh.gov.vn
5 Trần Văn Tuân Phó CT UBND xã Xã Phú Gia 0968120715 Tranvantuan.hk@hatinh.gov.vn