Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Hương Xuân

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Phan Văn Hường Phó Chủ tịch UBND xã Xã Hương Xuân 0378856853 Phanvanhuong.hk@hatinh.gov.vn
2 Trịnh Xuân Thắng Bí thư Đảng ủy Xã Hương Xuân 0973110536 Trinhxuanthang.hk@hatinh.gov.vn
3 Đoàn thanh Hải Bí thư Đảng ủy Xã Hương Xuân 0982114045 Doanthanhhai.hk@hatinh.gov.vn
4 Phan Văn Dinh Phó Bí thư Đảng ủy xã Xã Hương Xuân 0982127623 Phanvandinh.hk@hatinh.gov.vn