Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Hương Xuân

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Trương Thị Hằng Bí thư Xã Hương Xuân 0982300478 Truongthihanghk@gmail.com
2 Trịnh Xuân Thắng Chủ tịch UBND Xã Hương Xuân 0973110536 Trinhxuanthang.hk@hatinh.gov.vn
3 Phan Văn Dinh Phó Bí thư Đảng ủy xã Xã Hương Xuân 0982127623 Phanvandinh.hk@hatinh.gov.vn
4 Trịnh Xuân Trọng Phó Chủ tịch UBND xã Xã Hương Xuân Trĩnhuantrong.hk@hatinh.gov.vn