Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Hương Trạch

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Cao Viết Hòa Bí thư Đảng ủy Xã Hương Trạch 0329111999 Caoviethoa.hk@hatinh.gov.vn
2 Cao Quốc Hội Chủ tịch UBND xã Xã Hương Trạch 0988207833 Caoquochoi.hk@hatinh.gov.vn
3 Cao Song Giang Phó CT UBND xã Xã Hương Trạch 0919674689 Caosonggiang.hk@hatinh.gov.vn
4 Phan Anh Thái Phó CT UBND xã Xã Hương Trạch 0972468279 Phananhthai.hk@hatinh.gov.vn