Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Hương Trà

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Phan Thế Hòa Chủ tịch UBND xã Xã Hương Trà 0982268990 Phanthehoa.hk@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Hồng Phong Phó CT UBND xã Xã Hương Trà 0979297199 Tranxuanphong.hk@hatinh.gov.vn
3 Ngô Viết Hạ Bí thư Xã Hương Trà 0912894245 Ngovietha.hk@hatinh.gov.vn
4 Tống Thị Mai Phượng Phó Bí thư Xã Hương Trà Tongthimaiphung.hk@hatinh.gov.vn