Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Hương Thủy

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Ngọc Thọ Bí thư Đảng ủy Xã Hương Thủy 0974.753.339 nguyenngoctho.hk@hatinh.gov.vn
2 Ngô Xuân Tân Chủ tịch UBND xã Xã Hương Thủy 0975.374.123 ngoxuantan.hk@hatinh.gov.vn
3 Lê Thanh Bình Phó Bí thư Xã Hương Thủy 0974.887.194 lethanhbinh.hk@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Văn Triều Phó CT UBND xã Xã Hương Thủy 0974.383.320 nguyenvantrieu.h@hatinh.gov.vn