Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Hương Liên

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Trần Phúc Anh Bí thư Đảng ủy Xã Hương Liên 0943385966 Tranphucanh.hk@hatinh.gov.vn
2 Đinh Văn Sánh Chủ tịch UBND xã Xã Hương Liên 0968004476 Dinhvansanh.hk@hatinh.gov.vn
3 Đậu Xuân Hùng Phó Bí thư Đảng ủy xã Xã Hương Liên 0969325569 Dauxuanhung.hk@hatinh.gov.vn
4 Phan Thanh Lê Phó Chủ tịch UBND xã Xã Hương Liên 0388733875 Phanlethanh.hk@hatinh.gov.vn