Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Hương Lâm

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Đinh Văn Đồng Bí thư Xã Hương Lâm 0367034113 Dinhvandong.hk@hatinh.gov.vn
2 Lê Hữu Thức Phó Chủ tịch UBND xã Xã Hương Lâm 0392053856 Lehuuthuc.hk@hatinh.gov.vn
3 Trần Văn Đồng Phó Chủ tịch UBND xã Xã Hương Lâm 0986155256 Tranvandong.hk@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Vinh Chủ tịch UBND xã Xã Hương Lâm 0986007532 Nguyenthivinh.hk@hatinh.gov.vn
5 Hoàng Văn Trung Phó Bí thư Xã Hương Lâm 0975079227 Hoangvantrung.hk@hatinh.gov.vn