Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Hương Lâm

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Thế Hùng Bí thư Xã Hương Lâm 0975431108 Nguyenthehung.hk@hatinh.gov.vn
2 Hoàng Văn Trung Phó Bí thư Xã Hương Lâm 0975079227 Hoangvantrung.hk@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Vinh Chủ tịch UBND xã Xã Hương Lâm 0986007532 Nguyenthivinh.hk@hatinh.gov.vn
4 Lê Hữu Thức Phó Chủ tịch UBND xã Xã Hương Lâm 0392053856 Lehuuthuc.hk@hatinh.gov.vn