Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Xã Hương Giang

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Trần Văn Tùng Phó CT UBND xã Xã Hương Giang 0985825783 tranvantung.kh@hatinh.gov.vn
2 Trần Quốc Hoàn Chủ tịch UBND xã Xã Hương Giang 0858895789 tranquochoan.hk@hatinh.gov.vn
3 Phan Đình Hùng Bí thư Đảng ủy Xã Hương Giang 0985238334 phandinhhung.hk@hatinh.gov.vn